COVID-19 эсрэг дархлаажуулалт

Цэц зам пласт ХХК нь дэлхий дахинд дэгдээд байгаа цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс  нийт 28 ажилчдаа нэгдсэн зохион байгуулалттай дархлаажууллаа.

Зурагнууд: