Обзерв консалтингийн талархал

Цэц зам пласт ХХК үйл ажиллагаандаа олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлсэнээ нотоллоо.

Цэц зам пласт ХХК-ийн ISO9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх төсөл 2020 оны 1 сард эхэлж үр дүнтэй, амжилттай хэрэгжиж дууслаа.

ISO9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх төсөлд сэтгэл зүтгэл гарган ажилласан Цэц зам пласт ХХК-нийн нийт ажилтанууд, төслийн баг, компанийн удирдлагад хамтын ажиллагааны талархал илэрхийлье. 

Зурагнууд: