Дархлаажуулалт

Хүйтний улирал болон томуугийн дэгдэлтийн үе эхлэж байна. Иймд Цэц зам пласт "ХХК" нь ажилчидаа ханиад томуугаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс нийт ажилчидаа томуугийн вакцинд бүрэн хамруулав.