Ногоон байгууламж

Цэц зам пласт "ХХК" нь нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан 2020 оны төлөвлөгөөт хожилт үйлчилгээний ажлаар  2000 ширхэг мод тарив. Залуучууддаа ажмилт хүсье.

Зурагнууд: