Хуванцар савны таних тэмдэглэгээ

Нэр: Бусад хуванцар
Юникод: U+2679
Товчлол: Бусад тэмдэглэгээнүүд
Хэрэглээ: Уг хуванцарын төрлөөр голдуу шүдний эмчилгээний багажууд, нягтрал бүхий зарим хуванцар эдлэл хийдэг байна.
Дахин боловсруулах: Энэ төрлийн хуванцар эдлэлийн зарим нь аюулгүй байдаг бол хатуу, нягт поликарбонатыг агуулсан зарим хуванцар нь аюултайд тооцогддог байна.

Зурагнууд: