Хуванцар савны таних тэмдэглэгээ PS

Нэр: Полистирол
Юникод: U+2678
Товчлол: PS
Хэрэглээ: Энэ төрлийн хуванцараар ихэвчлэн хүнсний бус зориулалтын хуванцар сав, CD-ны хайрцаг зэргийг хийдэг байна.
Дахин боловсруулах: Энэ төрлийн савыг дахин ашиглахгүй.

Зурагну