card
Ковер

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО

Компанийн бизнесийн амжилтыг тодорхойлох гол хүчин зүйлийн нэг нь хүний нөөц юм. Бид ажилтнуудаа дээдлэн ажилладаг бөгөөд тэгш боломж олгон шудрага зарчмыг баримтлан, хувь хүний дээд хандлага, манлайлал, ур чадвар зэргээс хамааран цалин хөлс, өсөн хөгжих боломжийг олгодог. Мөн ажилтнуудынхаа суралцах эрмэлзлэлийг дээдлэн өсч хөгжих таатай нөхцлийг бүрдүүлэн ажилладаг. Бид ёс зүйг дээдэлдэг байгууллага. Бид зан чанарыг ажилд авч ур чадварыг бүтээдэг.

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ҮЕ ШАТ

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Ажлын байр Газар Эхлэх огноо Дуусах огноо Анкет
Ажлын байрны нэр  Ажлын байрны алба 2019-10-03 2019-11-03 Анкет бөглөх
Ажлын байр Газар Эхлэх огноо Дуусах огноо Анкет
Ажлын байрны нэр  Ажлын байрны алба 2019-10-03 2019-11-03 Анкет бөглөх
Ажлын байр Газар Эхлэх огноо Дуусах огноо Анкет
Туслах оператор  Үйлдвэрлэлийн алба 2022-11-20 2023-11-20 Анкет бөглөх